Strafbeschikking


U heeft een strafbeschikking ontvangen: wat nu?
Een strafbeschikking houdt in dat het Openbaar Ministerie zelf een straf kan opleggen. In het geval van een strafbeschikking vervolgt en bestraft het Openbaar Ministerie dus zelfstandig. Als u het niet eens bent met de aan u opgelegde strafbeschikking kan uw advocaat hiertegen binnen veertien dagen namens u verzet instellen. Heeft u, of iemand in uw omgeving een strafbeschikking ontvangen? Bel 06 193 385 55!

U heeft een uitnodiging ontvangen om te verschijnen op een TOM-zitting/OTP-zitting: wat nu?
Op een TOM-zitting ("Taakstraf Openbaar Ministerie") kan een officier van justitie een meerderjarige verdachte een taakstraf, of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. In het geval van een minderjarige verdachte heet zo'n zitting een OTP-zitting ("Oproep ten Parkette"). Bij zo'n zitting is het niet de rechter die een straf oplegt, maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat, of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij alsnog gedagvaard voor de rechter. Het is raadzaam dat u zich tijdens de TOM-zitting/OTP-zitting laat bijstaan door een deskundig specialist in strafzaken. U bent dan bij Advocate Anke Swinkels aan het juiste adres.

Heeft u, of iemand in uw omgeving een uitnodiging ontvangen om te verschijnen voor een TOM-zitting/OTP-zitting? Bel 06 193 385 55!

Copyright 2020 - Anke Swinkels en Paul Saris | Advocaat Eindhoven strafrecht jeugdrecht