Tarieven


Altijd een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek. U kunt vervolgens worden bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), en zo nodig op betalende basis. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen.


Op basis van gefinancierde rechtsbijstand
Als uw inkomen onder de wettelijk vastgestelde grens valt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Dit betekent dat de Nederlandse Staat een deel van uw advocaatkosten voor haar rekening neemt.

  Meer informatie

Er wordt hierbij gekeken naar uw inkomen van twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag om gefinancierde rechtshulp wordt ingediend (het zogenaamde ''peiljaar''). Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan zal aan u een eigen bijdrage worden opgelegd. Deze eigen bijdrage is eenmalig en afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in het peiljaar. In de tabel hieronder kunt u direct zien of uw inkomen valt binnen de wettelijk vastgestelde grenzen en wat de daarbij behorende eigen bijdrage is.

(bron: www.rvr.org)

Belangrijk: wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt is het van belang om te weten dat u de gemeente kunt verzoeken de eigen bijdrage voor u te betalen in het kader van de regeling Bijzondere bijstand. Voor meer informatie kijkt u op www.eindhoven.nl.


Op betalende basis
Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan kunt u worden bijgestaan op betalende basis. Ook dan hoeft u echter niet te vrezen voor torenhoge advocaatkosten. Anke Swinkels maakt met u gewoon een redelijke prijsafspraak.

  Meer informatie

Anke Swinkels vindt het belangrijk dat de prijs voor het verlenen van de rechtsbijstand redelijk en betaalbaar is. In ieder geval staan openheid en helderheid voor wat betreft de kosten voorop, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Geen verborgen kosten, maar duidelijke afspraken vooraf. Uitgangspunt is een uurtarief van €175,- bij dit bedrag worden in ieder geval geen extra kantoorkosten in rekening gebracht, enkel Btw.

Copyright 2020 - Anke Swinkels en Paul Saris | Advocaat Eindhoven strafrecht jeugdrecht